Srebrno priznanje za turistično destinacijo Blagajeva dežela!

Blagajeva dežela je prejela naziv Slovenia Green Destination SILVER, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija.

Slovenska turistična organizacija (STO) je organizacija, ki sistematično in premišljeno vodi promocijo turizma na državni ravni. S sloganom Zelena. Aktivna. Zdrava. poudarja edinstvene značilnosti naše dežele in že na prvi pogled nakazuje svojo osnovno usmeritev. STO je namreč zeleno oz. trajnostno usmeritev opredelila kot edino pravo razvojno priložnost naše dežele na turističnem področju.

To pa se odraža tudi v njihovi strategiji imenovani Zelena shema slovenskega turizma. Gre za nacionalni program, ki je eden izmed dokumentov, ki STO pomaga doseči vse zastavljene cilje, ki stremijo k skrbi za ekonomsko, družbeno-kulturno in naravno okolje. Zelena shema skrbi za uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem in izpostavlja ključna načela turistične vizije. Del tega programa pa je tudi certifikacijska shema in znamka Slovenia Green. Ta po besedah STO »združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in to zeleno delovanje tudi promovira.« A kaj znamka Slovenia Green pravzaprav predstavlja? Kot omenjeno, Slovenia Green je certificiran program in hkrati znamka kakovosti, ki jo lahko prejmejo tako turistične destinacije kot tudi turistični ponudniki, ki izpolnjujejo kriterije določene z Zeleno shemo slovenskega turizma. Ti so zbrani v šestih kategorijah: destinacijski management, narava in pokrajina, okolje in podnebje, kultura in tradicija, družbena klima in poslovanje turističnih podjetij. Znamka prav tako tudi promovira vse zelene destinacije in ponudnike, ki so priznanje prislužili.

Destinacija Blagajeva dežela se lahko že od leta 2017 pohvali z bronastim znakom Slovenia Green. Od letošnjega leta naprej pa se bohoti kar s srebrnim, ki prestavlja pomembno prepoznanje kakovostnega in zelenega turizma v naši občini! Pri presoji se je Blagajeva dežela odrezala več kot odlično. STO je izpostavil predvsem izrazit napredek na področju destinacijskega managementa, veliko pohval pa je prejelo tudi zgledno varovanje naravne in kulturne dediščine ter povezovanje z domačimi turističnimi ponudniki. Naziv Slovenia Green Destination SILVER je priznanje za uspešen in trajnostno naravnan razvoj turizma, ki poteka skladno z usmeritvami STO, ter še pomembneje, z mislijo na ohranjanje pristnosti destinacije, z mislijo na obiskovalce in z mislijo na domačine. In je spodbuda za nadaljnji vzpon po Slovenia Green lestvici, kjer ostajata še zlato in platinasto priznanje.